06 mar Arctic kjøper ScanRisk

Arctic er en ledende uavhengig leverandør av finansielle tjenester med et omfattende internasjonalt nettverk med kunder fra hele verden. Arctic yter tjenester innen megling av verdipapirer, corporate finance, analyse, skips- og offshore megling, kapitalforvaltning og forsikringsmegling. Arctic har over 200 ansatte med kontorer i Oslo, Stockholm, Houston, Rio de Janeiro, Singapore og New York.

Det ligger i strategien til Arctic Insurance å inneha markedets beste kompetanse innen kundenes kjerneområder. For å styrke kompetansen innen området«international employee benefits» har Arctic Insurance AS derfor nylig kjøpt rådgivningsselskapet ScanRisk AS.

ScanRisk er Norges eneste rendyrkede selskap med fokus på internasjonale problem- stillinger innen employee benefits. Daglig leder Vigdis Haug har 30 års erfaring innen fagområdet, og hun vil fortsette i samme stilling som før oppkjøpet.

Innen området «employee benefits» erfarer bedrifter med internasjonal tilstedeværelse en økende kompleksitet i forhold til den mobile arbeidsstyrken (expatriates), så vel som forsikringsdekninger for lokalt ansatte i datterselskaper. Rammebetingelsene i enkelte land og områder endres hyppig. Forholdet til viktige tema som compliance, risiko, duty of care, samt det faktum at vi lever i en urolig verden, gjør at morselskap må ha et større fokus på så vel policy som de forsikringløsninger som etableres utenfor hjemlandet.

Med oppkjøpet av ScanRisk, sammenholdt med medlemskap i meglernettverket WBN – Worldwide Broker Network, er Arctic Insurance godt rustet for fremtiden med kompetanse og erfaring til beste for internasjonale kunder.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.