06 sept IPS – Ny individuell pensjonssparing

Sparing til pensjon er viktig, og fra 1 november 2017 kan man igjen spare penger til pensjon, og få skattefradrag for dette.

Individuell Pensjonssparing – IPS lanseres 1 november og her er hovedtrekkene i produktet:

  • Man kan innbetale inntil 40 000 pr år
  • Man kan trekke fra 24 % av beløpet på skatten
  • Man kan endre sparebeløpet under veis
  • Utbetaling fra IPS kan startes fra alder 62
  • Må utbetales til man er minst 77 år, og minimum i 10 år
  • Ved utbetaling beskattes beløpet som alminnelig inntekt (24 %)
  • Det er ingen avkastningsskatt under spareperioden
  • Det er ingen formueskatt på kapitalen

Det at man har skattefritak på innbetalingen, gir en betydelig effekt i forhold til andre spareformer.Grafikken til høyre illustrerer effekten ved av årlig utbetaling ved tre ulike spareformer, her med en prlig avkastning på 4,5 %, og oppsparing over 30år.

Picture2
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.